Wat is NLP counseling?

NLP-counseling is een methode om mensen met uiteenlopende hulpvragen te begeleiden.
Belangrijk is dat de counselor oplossingsgericht te werk gaat in plaats van probleemgericht.
Er wordt van de overtuiging uitgegaan dat iedereen diep van binnen wel weet wat goed voor hem of haar is. Maar dat er soms situaties zijn, waarin de benodigde vaardigheden om een probleem op te lossen, niet beschikbaar zijn. In NLP counseling zijn verschillende therapeutische invalshoeken samengebracht tot één geheel, dat de cliënt meerdere mogelijkheden biedt om nieuwe inzichten te verwerven en zijn probleem in een ander daglicht te plaatsen.
Het contact tussen cliënt en begeleider is hierbij van essentieel belang. Naarmate de kwaliteit van dit contact beter is,  zal het de cliënt meer opleveren. De combinatie van informatie en oefeningen maken gedragsveranderingen direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
Het resultaat is meer keuzemogelijkheden en meer levensplezier.

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedaan,
blijf ik geloven wat ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt.

Voor wie?

Voor mensen die voor een moeilijke keuze staan of die anders om willen gaan met lastige situaties. Voor mensen die last hebben van angst, depressiviteit, fobieën, trauma’s, overspannenheid, overgewicht en relationele problemen.

Werkwijze:

In een kennismakingsgesprek verkennen we wat het probleem is. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk geformuleerd.  Over het algemeen bestaat het traject uit zes tot tien gesprekken van ongeveer 1,5 uur. De focus is gericht op het heden (wat speelt er nu), zo nodig kijken we naar het verleden (hoe en wanneer is het probleem ontstaan). We richten ons vooral op de toekomst (hoe wil je het). De rode draad hierbij is je gevoelsbeleving, waardoor je meer inzicht krijgt in waarom en hoe je situaties beleeft en op welke manier je hierop reageert.

Kosten:

€ 85,00 per uur.

Meer weten?
Bel 06 29363415 of mail info@marjandolsma.nl

Meer informatie op: http://www.nlpcounseling.nl/.