Systemische coaching

Omdat het in het coachen van cliënten vaak om méér gaat dan de aanvankelijke hulpvraag, hebben we de systemische benadering toegevoegd aan onze bestaande interventietechnieken: NLP, Transactionele Analyse en cognitieve gedragstherapie.
In systemisch werk (coachen met opstellingen) wordt ervan uigegaan, dat de huidige en vroegere situatie van werk en leven behoorlijk van invloed kunnen zijn op het huidige leven van de cliënt.
Systemische coaching is adequaat  omdat het mensen redelijk snel, op een diep niveau inzicht verschaft over verborgen belemmeringen en knelpunten in hun leven en werken. Deze belemmeringen worden op datzelfde diepe niveau tenietgedaan, zodat positieve energie weer kan stromen.

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching is gericht op het verdiepen van bewustzijn door het leren

omgaan met gevoelens en de effecten ven het eigen gedrag op de ander. Bijvoorbeeld als er sprake is van (werkgerelateerde) onzekerheid of onevenwichtig functioneren. Maar het kan ook gaan over onvrede naar aanleiding van een nieuwe situatie. Het doel is dat de cliënt, in relatie met de coachingsvraag, leert in beweging te komen vanuit een nieuw perspectief.

Wanneer?

Als je al een tijd het gevoel hebt dat je niet verder komt met het onderzoeken van een probleem.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Omgaan met collega’s
  • Onzekerheid, faalangst of succesangst
  • Keuzedilemma’s
  • Gedrag en motivatie
  • Zingevings- en persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek bel 06 29363415
of mail….