Persoonlijke coaching

In de huidige tijd blijkt dat persoonlijke coaching van essentieel belang is voor het bedrijfsleven. Individuele coaching draagt bij tot het behalen van gewenste doelen. Door het leren en integreren van nieuwe vaardigheden door medewerkers leidt dit tot duurzame verandering in uw organisatie.
We bieden doelgerichte, persoonlijke begeleiding op maat voor zowel managers als werknemers. Het voordeel is een hoog rendement door de persoonlijke aandacht voor uw individuele coachingsvraag. De gesprekken kunnen zowel in de praktijkruimte in Morgenland te Westzaan als in uw organisatie plaatsvinden.

Werkwijze

Intakegesprek
Het doel is om een helder beeld te krijgen van de eigenlijke vragen van de cliënt, het formuleren van concrete doelen en daarover afspraken maken.De onderwerpen die over het algemeen worden besproken zijn:

  • Kennismaking en introductie
  • Aanleiding en achtergrond van de vraag
  • Wat is er aan vooraf gegaan?
  • Formuleren van doelen, specifieke leervragen, voorlopig plan van aanpak en uitzetten van tijdspad, afgestemd op de persoonlijke vraag.
  • Afronding; uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Heeft de cliënt vertrouwen in de coach en de voorgestelde aanpak?

Wanneer het voor beide partijen duidelijk is dat er gestart kan worden met het traject ontvangt u een offerte.

Oriëntatiegesprek
In het eerste gesprek wordt de coachingsvraag en doel van het traject uitgediept. We stellen een plan van aanpak op, dat bestaat uit:

  • Het maken van een individuele kaart met persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, ontwikkelpunten, wensen en verwachtingen.
  • Het uitstippelen van het coachingstraject met tijdspad (meestal zijn zes tot tien gesprekken voldoende om het beoogde doel te behalen)

Coachingstraject
Het traject bestaat uit een aantal gesprekken waarin u uw vraag systematisch aanpakt. De inzichten en oefeningen die u tijdens de gesprekken krijgt, ontwikkelen uw vaardigheden. Deze vaardigheden past u in de praktijk toe. Uw ervaringen worden in de volgende sessie besproken. Afhankelijk van de voortgang wordt u hierop verder gecoacht of krijgt een volgend ontwikkelpunt de aandacht.

Evaluatie
Twee maanden na het afsluiten van het traject neem ik contact met u op om te bespreken hoe het gaat. Als het nodig en mogelijk is krijgt u verdere ondersteuning.

Kosten
Op aanvraag.