Loopbaanoriëntatie

In deze tijd met krapte op de arbeidsmarkt zijn er veel werknemers die ontevreden zijn over hun mogelijkheden tot ontplooiing. Mensen beschikken over veel mogelijkheden om niet te doen wat ze wel willen en wel te doen wat ze niet willen. Loopbaanorientatie maakt het mogelijk om er achter te komen wat iemand echt wil met betrekking tot werk. In eerste instantie staan de vragen van de cliënt centraal:

 • Wat wil ik en wat kan ik?
 • Is dit nu alles?
 • Ik loop steeds vast.
 • Hoe kan ik verder komen in mijn loopbaan?

Hiernaast wordt advies bij loopbaanvragen vooral ook door organisaties gevraagd. Het advies of de begeleiding moet daarom goed op beide partijen aansluiten.
Loopbaanvragen vanuit de organisatie kunnen betrekking hebben op groei, vastlopen of reorganisaties.

Werkwijze

Intakegesprek
Het intakegesprek is een belangrijke fase in het loopbaanbegeleidingtraject omdat de kwaliteit en uitkomst ervan grotendeels bepalend zijn voor het vervolg van het traject. Gewoonlijk vindt er eerst een intakegesprek met de opdrachtgever plaats waarin informatie verzameld wordt over:

 • De aanleiding
 • De vraagstelling
 • Wat is er aan vooraf gegaan?
 • Wat zijn de verwachtingen
 • Hoe staat de werknemer tegenover loopbaancoaching?
 • Duidelijkheid over consequenties voor de werknemer en organisatie. Wat gebeurt er als er duidelijkheid is gekomen?

Hiernaast vindt een intakegesprek met de cliënt plaats.
Het doel is om een helder beeld te krijgen van de eigenlijke vragen van de cliënt, het formuleren van concrete begeleidingsdoelen en om daarover afsprakente  maken. Een aantal onderwerpen die ter sprake komen staan vast, maar de accenten kunnen per onderwerp nogal eens verschillen.
De vijf onderwerpen die altijd worden besproken zijn:Kennismaking en introductie

 • Aanleiding en achtergrond van de vraag
 • Wat is er aan vooraf gegaan?
 • Formuleren van begeleidingsdoelen, voorlopig plan van aanpak en uitzetten van tijdspad
 • Afronding; uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Heeft de cliënt vertrouwen in de coach en de voorgestelde aanpak?

Oriëntatiegesprek
In dit gesprek wordt de loopbaanvraag en doel van het traject verder verhelderd. U stelt uw persoonlijke plan van aanpak op dat kan bestaan uit: het in kaart brengen van persoonlijkheid, vaardigheden, sterke en zwakke kanten en ambities. Aan de hand hiervan wordt het tijdspad bepaald. Meestal zijn zes gesprekken voldoende om het geformuleerde doel te bereiken en kan een periode van zes weken tot een half jaar beslaan.

Het traject
In het loopbaantraject zelf wordt aandacht geschonken aan:

 • Betekenis en functie van werk
 • Zelfanalyse
 • Omgaan met veranderingen
 • Training van vaardigheden
 • Omgaan met emotie en spanning
 • Carrièreontwikkeling, vervolg stappenplan

Het traject wordt afgesloten met een Loopbaanrapport en nabespreking.

Kosten
Op aanvraag.