Gezond Werken

Medewerkers die als gevolg van spanningen, stress, burn-out, overspannenheid of depressiviteit arbeidsongeschikt raken, kosten de werkgever veel geld. Oorzaak hiervoor kan zijn: een gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende zelfkennis of niet zo goed weten wat de medewerkers echt willen of kunnen bereiken binnen de organisatie.
Op basis van NLP, TA en Systemisch Werk hebben we een traject ontwikkeld, waardoor verzuim van uw medewerkers kan worden voorkomen of, in geval van ziekteverzuim, het werk snel kan worden hervat.

Het traject

Het traject bestaat uit acht contacturen voor individuele sessies, evtentueel een driedaagse workshop mannen- of vrouwenkracht en een familie- of organisatieopstelling.

Intakegesprek
In dit gesprek verkennen coach en medewerker de klachten en bespreken ze wat er nodig is om deze klachten te verhelpen. De beleving van de medewerker en zijn huidige situatie staan centraal. We gaan na wat er speelt, wat het effect ervan is op zijn werkomstandigheden en zijn dagelijks leven. We bespreken tot slot wat de medewerker wil bereiken in het coachingstraject, dat vertaald wordt in een plan van aanpak, met daarin een voorstel voor de verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen en het geschatte tijdspad.
De werkgever ontvangt, soms via de arbodienst, ditzelfde voorstel. Na goedkeuring start het traject.
Blijkt tijdens de intake dat de medewerker een ander specialisme nodig heeft, dan meldt de coach dit direct aan de medewerker en de opdrachtgever.

Doorlooptijd en kosten
Intake binnen een week na aanmelding. Offerte binnen twee dagen na intake.
Na goedkeuring van het leertraject is de doorlooptijd over het algemeen drie maanden. Afhankelijk van het probleem is de medewerker binnen een maand, vaak op therapeutische basis, weer aan het werk en functioneert na drie maanden weer volledig. Uitzondering hierop is een probleem waarbij fysieke klachten een rol spelen; dan kan het traject langer duren.

De kosten van het traject
Omdat het om maatwerk gaat, zijn de kosten van het traject afhankelijk van het plan van aanpak.
Coachingsgesprekken zijn € 150,- per uur.

Voor meer informatie en over de mogelijkheden van een verzuimtraject op maat.
Marjan Dolsma       info@marjandolsma.nl
       of bel  06 29363415